Dobrodošli u autoškolu „Kontakt“ i hvala na iskazanom interesu za našu školu. Zadovoljstvo nam je biti s vama na putu do vozačke dozvole, jer je vaša vozačka dozvola ono što nas pokreće...

- Tel.: +385 21 843 122  |  kontakt@autoskola-kontakt.com -

Category Archive for: ‘kategorije’

A Kategorija2

A1 Kategorija

A1 kategorija za već od 125,00 kn/mjesečno

A1 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,1 kW/kg i motorna vozila na tri kotača do 15 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 15 godina i 6 mjesseci života.
A2 Kategorija1

A2 Kategorija

A2 kategorija za već od 125,00 kn/mjesečno

A2 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjesseci života.
A Kategorija

A Kategorija

A kategorija za već od 156,00 kn/mjesečno A – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,1 kW/kg i motorna vozila na tri kotača do 15 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 15 godina i 6 mjesseci života.
B Kategorija1

B Kategorija

Položi B kategorija za već od 238,00 kn/mjesečno B – motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjeseci...
C Kategorija1

C Kategorija

Položi C kategoriju za već od 164,00 kn/mjesečno

C – motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).
CE Kategorija1

CE Kategorija

Položi CE kategoriju za već od 125,00 kn/mjesečno

CE – skupine vozila koje se sastoje od vučnoga vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).
© 2018 Sva prava pridržana
Autoškola Kontakt

Facebook

HI