Dobrodošli u autoškolu „Kontakt“ i hvala na iskazanom interesu za našu školu. Zadovoljstvo nam je biti s vama na putu do vozačke dozvole, jer je vaša vozačka dozvola ono što nas pokreće...

- Tel.: +385 21 843 122  |  kontakt@autoskola-kontakt.com -

Periodička izobrazba vozača (KOD 95

kod95

Od 01. srpnja 2013. godine u skladu s novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59 EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

• vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE te
• vozačka dozvola kategorije D, D1E, D ili DE

Tvrtka Kontakt commercium d.o.o. temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Klasa: UP/I-340-01/14-07/22, Urbroj: 530-05-1-2-14-3, ovlaštena je za provođenje programa početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za kategorije C, CE, D i DE te ima status ovlaštenog Centra za osposobljavanje.

Tko mora proći preiodičku izobrazbu:
• vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama,
• vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9. 2015. godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9. 2016. godine te nakon toga roka svakih pet godina.

Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba (SSO o periodičkoj izobrazbi).

Za više informacija o početku tečaja i uvjetima upisa:

Info: Imotski, Kralja Zvonimira 74, predavač Marko Protrka, dipl.ing. 097/6841-831

Info:  Zagreb, Nova Ves 29,  predavač Željko Rezo, dipl.ing. 097/7946-246

© 2018 Sva prava pridržana
Autoškola Kontakt

Facebook

HI