Dobrodošli u autoškolu „Kontakt“ i hvala na iskazanom interesu za našu školu. Zadovoljstvo nam je biti s vama na putu do vozačke dozvole, jer je vaša vozačka dozvola ono što nas pokreće...

- Tel.: +385 21 843 122  |  kontakt@autoskola-kontakt.com -

Brzina kretanja vozila

brzina kretanja

Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoći pometa tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravovremeno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat.

Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 50 km na sat, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, na cesti u naselju čiji prometno – tehnički i sigurnosni elementi to omogućuju (npr. Pješački pothodnici i nadhodnici, upravljanje na raskrižjima s uređajima za davanje znakova s prometnim svjetlima i sl.) mora se prometnim znakom dopustit kretanje vozilom i brzinom većom od 50 km na sat, a najviše do 80 km na sat.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn ili zatvorom do 60 dana i tri negativna prekršajna bodakaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najaviše:

130 km na sat na autocestama

110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti

90 km na sat na ostalim cestama

© 2018 Sva prava pridržana
Autoškola Kontakt

Facebook

HI