Dobrodošli u autoškolu „Kontakt“ i hvala na iskazanom interesu za našu školu. Zadovoljstvo nam je biti s vama na putu do vozačke dozvole, jer je vaša vozačka dozvola ono što nas pokreće...

- Tel.: +385 21 843 122  |  kontakt@autoskola-kontakt.com -

Propuštanje vozila i prednosti prolaska

zaustavljanje i parkiranje

(1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti

vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog
smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim
prometnim znakom nije drukčije određeno.

(3) Iznimno od odredaba 1. i 2., na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po
tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim
ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

(4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s
prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

(5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije
prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste
bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

(6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika
kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u
istom ili suprotnom smjeru.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi
suprotno ovim odredbama.
REDOSLIJED POSTUPANJA NA RASKRIŽJU

1. OVLAŠTENA OSOBA

2. PROMETNA SVJETLA

3. PROMETNI ZNAKOVI

4. PROMETNA PRAVILA O PROPUŠTANJU VOZILA I PREDNOSTI PROLASKA

© 2018 Sva prava pridržana
Autoškola Kontakt

Facebook

HI